Pyramid

Ägarbyte, pandemi och nytt affärssystem. Nordic Carton är starkare än någonsin!

Louise Swan
Publicerat 10 maj 2022

Vår kund Nordic Carton stod inför ett flertal utmaningar när dom valde Pyramid Business studio som sitt nya affärssystem.

Vi blev såklart nyfikna och kontaktade Emma Hjertelundh, Ekonomichef på Nordic Carton för att få höra hemligheten bakom framgången!

Hur var det att köra igång en implementation av ett nytt affärssystem mitt under en pandemi?

– “Det har varit minst sagt hektiskt” säger Emma och skrattar. – Jag anställdes i december 2019 och kort därefter slog pandemin till. Många företag var tvungna att korttidspermittera och säga upp personal men vi har gjort våra bästa år någonsin. Vi har till och med behövt anställa mer personal. Det har bara gått spikrakt uppåt kan man säga!

Eftersom många av våra kunder är i läkemedelsbranschen har efterfrågan på förpackningar varit högre än någonsin vilket gjort att vi slagit rekord på flera sätt. Tittar man på vår årsredovisning har vi gått från 29 miljoner 2019 upp till 43 miljoner på bara två år!

Ökade efterfrågan endast på grund av pandemin tror du?

– Pandemin var såklart en bidragande faktor men fokuset ute i världen är just nu väldigt stor när det gäller hållbarhet. Vi tänker mer på miljön och gör fler miljömedvetna val. Att minska mängden plast och ersätta med papper känns mer självklart än någonsin tidigare.

I april 2021 blev Nordic Carton Forest Stewardship Council-certifierade vilket var viktigt för oss.

Skogar som sköts ansvarsfullt, enligt FSC:s regler, hjälper till att skydda djurens livsmiljöer, upprätthåller biologisk mångfald, skyddar gamla växande träd, bidrar inte till avskogning, skyddar urfolkens rättigheter och säkerställer rättvisa löner och säker arbetsmiljö för arbetare. Det är vad FSC-märkningen står för.

Med svensk lagstiftning, ett bra arbetsmiljöklimat generellt och med rättvisa löner så är det inte speciellt svårt att uppfylla kraven för certifieringen i Sverige. I många andra länder är förutsättningarna helt annorlunda där certifieringen tyvärr inte ges med samma enkelhet.

En annan utmaning mitt upp i allt var ett ägarbyte. Hur gick det?

– Precis, utöver den höga beläggningen har det även skett ett ägarbyte. Den förra ägare sålde av sin del 2021 och nu äger investmentbolaget 100%. 2019 fick vi en ny VD, Claes-Göran, som fick allt att flyta på väldigt bra och sedan 4 april i år är Niclas Björkholtz nytillträdd VD.

Trots både ägarbyte och byte av VD två gånger är det förvånande att det knappt märkts av. En av orsakerna är nog att vi är så oerhört sammansvetsade som bolag och det gör att allt flyter på otroligt bra!

En stor fördel är ju såklart också att vi under denna tiden haft stabila affärssystem att stå på. Det har vi verkligen i Pyramid och Business Manager som vi arbetar med.

Hur upplever ni systemet idag och hur ser ni på att utveckla Pyramid?

– Vi vill fortsätta vår digitaliseringsresa. Vi vill ha den nya versionen av Pyramid, Pyramid 4.

Systemet täcker i dag verksamhetens grundläggande behov så som ekonomi, samt kund-och leverantörsreskontra. I och med att Pyramid är ett skalbart system har vi fördelen att kunna lägga till rätt moduler i rätt tid. I takt med att verksamheten möter nya utmaningar kan vi få motsvarande stöd från affärssystemet.

Nästa steg är att använda Pyramid mer offensivt för kundvård och att underlätta den interna kommunikationen. Vi ser just nu över lösningen med det inbyggda CRM stödet för att kunna strukturera vårt arbete samt få ett bättre flöde i våra processer.

Vilka andra system integrerar ni med Pyramid idag?

– Proclient har byggt en anpassning för att kundfakturor ska importeras och sedan återrapporteras till vårt affärssystem Business Manager. Det systemet är skräddarsytt för tryckeriproduktionen och Pyramid används till vår ekonomistyrning.

Fördelen är att både de tekniska och administrativa aspekterna binds ihop vilket ger bra kontroll över hela verksamhetsprocessen.

Hur ser Nordic Cartons målsättning ut framåt?

– Vi ska växa lite till och kämpar på framåt! Tillväxten sker med både nya och gamla kunder. Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbarhet och fortsätta vara bland dom ledande när det kommer till annorlunda konstruktioner och utformningar av förpackningar.

Det ligger såklart alltid i bakhuvudet att på sikt behöva utöka maskinparken, anställa fler och expandera verksamheten ännu mer.

Hur upplever ni samarbetet med Proclient?

– Proclient har bistått med både utbildning samt förbättringsförslag från dag ett. Vi har en jättebra relation med vår konsult Erik Frank. Han är fantastisk! Han är pedagogisk, duktig och det är ordning och reda, vilket jag gillar. Om man fastnar någonstans är det bara att lyfta luren.

Det är viktigt för oss att vi har en återförsäljare som guidar oss och finns där när vi behöver support.

Trots ett ägarbyte, en pandemi och nytt affärssystem så går det bättre än någonsin, avslutar Emma.


Kortfattat om verksamheten:

Nordic Carton AB är en viktig producent av kartongförpackningar inom bland annat läkemedel och är även Sveriges största producent av skurna eller stansade våtlimsetiketter i rätt papperskvalitéer.

Prägling, foliering och säkerhetstryck är några av våra specialiteter som kan göra era produkter ännu mer attraktiva och även skyddade mot förfalskningar. Nordic Carton är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO14001 och FSC-certifierade.

Nordic Carton är även en av alla våra fantastiska referenskunder och om du vill läsa mer finner du artikeln här.