EventPersonal

Konferens med ny medarbetare!

Proclient
Publicerat 18 feb 2020

I början av februari hade vi konferens med hela styrkan och med årets första nya medarbetare i idylliska Skåne, på The Lodge.

Då våra kontor ligger utspridda över hela landet är dessa möten oerhört viktiga i företaget. Dels för social gemenskap, erfarenhetsutbyte och även för utveckling av företaget.

Stort fokus på kundvård och kundnytta!

Vi pratade kring hur vi kan förbättra samarbetet mellan våra avdelningar och med tredjepart för att få så effektiva och kvalitativa kundprojekt som möjligt.

Alla var eniga om hur viktigt det är med utvärdering och uppföljning i projekten, både under projektets gång men också efter avslutat projekt.

Plusfunktioner

Som alltid var våra Plusfunktioner med på agendan. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra Plusfunktioner och ge mervärde till våra kunder.
Det kom fram många bra förslag till vidareutveckling och även ideér till nya Plusfunktioner.

Vi kommer framöver att informera våra kunder om nyheter och uppdateringar kring våra Plusfunktioner genom ett separat utskick av nyhetsbrevet “Plusinfo”.

Hälsa, återhämtning och stress

Ett mycket uppskattat inslag var en föreläsning i Hälsa, återhämtning och stress av Elin Vesterskov från Versterskovs AB.

Hela organisationen känner nu till hur viktigt det är att starta dagen på rätt sätt för att förebygga stress, trötthet och psykisk ohälsa.

Marknad

Marknadsavdelningen presenterade vår marknadsplan för 2020 där webbinar, utbildningar, förslagslådan och vårens seminarier låg i fokus.

Vi fick också träffa vår senaste medarbetare Kim Holmberg! Kim arbetar fr.o.m. den 3 februari som systemkonsult och utgår ifrån vårt kontor i Malmö. Välkommen!

Kim Holmberg