InformationPyramid

P27 – Ny plattform för den nordiska betalningsmarknaden

Proclient
Publicerat 27 sep 2021

Världens första system för valutaöverskridande betalningar i realtid med målsättning att erbjuda de nordiska länderna ett enklare sätt att genomföra betalningar.

De nordiska länderna kommer i framtiden att ha ISO 20022 som gemensam standard för elektroniska betalningssystem.

För Sverige innebär det att den nya plattformen ska ersätta de nio olika plattformar som finns i dagsläget för att möjliggöra säkrare och billigare direktkommunikation med banken.

Sverige, Danmark och Finland blir först ut i samarbetet med valutorna SEK, DKK och EUR. Även Norge planerar att delta i nästa skede.

Vad är P27?

2018 publicerade ett antal nordiska banker sin ambition att skapa en gemensam nordisk infrastruktur för betalningar. Man ville möta marknadens behov av effektivisering, standardisering, valfrihet och kostnadsfokus. P27 gör det möjligt för såväl privatpersoner som företag att genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över nationsgränser.

Eftersom plattformen kommer att vara användbar för Nordens 27 miljoner invånare uppkom därför namnet P27.

Betaltjänsterna ska fungera smidigt över landsgränserna oavsett vilken valuta som används.
Betalningarna ska även komma fram till mottagaren snabbare jämfört med idag. Det planeras också för att man ska kunna göra realtidsbetalningar.

Längre fram så kommer P27 även att omfatta Autogiro, men det finns inga detaljer kring detta idag.

Mer information om plattformen finns på https://nordicpayments.eu/

Bankgiro och Plusgiro hanteras i framtiden av banken

I praktiken innebär allt detta att det inte kommer att gå att skicka filer till Bankgirot. Alla filer skickas istället till din bank, likaså kommer återrapporter även att skickas till dig från din bank.

Det innebär att de tjänster som idag hanteras av Bankgirot och Plusgirot kommer att hanteras av bankerna i framtiden.

Kunder som idag har filkommunikation direkt mot Bankgirot behöver ändra så det sker direkt mot sin bank istället.

Betalningsfiler ersätts

En stor förändring blir att gamla format så som LB, UTLI/SISU etc kommer att försvinna och ersättas med Pain.001-filer som följer ISO 20022 XML-standard.

Betalformaten LB, UTLI/SISU kommer att fasas ut under Q1 2022.

Kunder som hanterar utbetalningar via värdeavi till mottagaren kommer att beröras. De får
inhämta kontouppgifter, eller ta kontakt med sin bank om vad de kan erbjuda.

ISO 20022 XML i Pyramid

Betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i Pyramids rutin 335 från och med 3.42A sp10. Detsamma
gäller återrapportering i 335.

Inkommande betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar idag i rutin 237 med filformatet CAMT54-Credit från och med 4.14A04L. Tidigare betalformat TotalIn och BgMax kommer att ersättas med CAMT54-Credit.

Kontoöverföringar och kreditnotor

Mottagarens namn blir obligatoriskt – Kontoöverföringar kommer att kräva mottagarens namn på grund av bankernas skyldighet att bifoga denna information.
Hantering av kreditnotor innebär att bevakningar inte längre sker via bankerna – Om en kreditnota
ingår i en betalning får betalningsbeloppet inte bli noll eller negativt.

Bankgiro och Plusgiro påverkas ej

P27 kommer inte att påverka Bankgiro- eller Plusgironr och betalningar till dessa kommer alltså att fungera som tidigare. Detta innebär att ingenting behöver göras på fakturan utan Bankgironr/Plusgironr ska finnas på fakturan.

Det krävs inte en bankintegration för att klara OCR-nummer – som vissa banker marknadsför, för att klara P27.

Rekommendationer i Pyramid Business Studio

Filformaten från rutin 330, 331, 332 och 333 kommer inte att fungera att skicka till banken utan
ersätts av filformat pain.001.001.03 som skapas i rutin 335.

Samtliga kunder rekommenderas att gå över till ISO 20022 XML.
För att klara P27 krävs att kunder har aktiverat XML i 791 Giro med info om sin bank och kör minst version 4.14A04L.

Välkommen att kontakta er ansvarig konsult eller säljare vid eventuella frågor.