Tolkning/Radmatchning Leverantörsfakturor

Plusfunktionen Tolkning/radmatchning leverantörsfakturor har färdiga kopplingar mellan Pyramid och Cross State eVoyce.

Leverantörsfakturor kan antingen komma som EDI filer direkt från leverantören och hanteras genom Plusfunktionen EDI eller via Cross State eVoyce scannings/tolkningsprogramvara.

Installationskrav: Pyramidversion 3.42 SP6 eller senare, Importrutiner, Leverantörsreskontra, Konsultstudio, (E-faktura leverantör – tillval)

TOLKNING/RADMATCHNING LEVERANTÖRSFAKTUROR

I samband med att fakturan automatiskt importeras till Pyramid sker matchning mot gjorda inleveranser, samma funktionalitet som finns genom manuell bearbetning i rutin 315.

 

Vid fullständig matchning konteras och verkställs fakturan. Vid differenser över felmarginalen (egenskapsinställning) hanteras dessa av administratören i rutin 315.