Pyramid

Tips på bra Plusfunktioner

Per Aversund
Publicerat 30 mar 2020

Vi vill vi gärna ge er tips på några bra Plusfunktioner som kan automatisera vissa funktioner, vilket kan vara extra intressant i de tider som nu råder.

Import valuta

Med kraftigt fluktuerande valutakurser är det en fördel att få in aktuella dagskurser med automatik i Pyramid.

Vår Plusfunktion hämtar kurserna från Riksbanken och läser därefter in dem automatiskt i Pyramid med hjälp av en PTC-tjänst.

Licenskrav:

  • Pyramidversion 3.40A eller senare
  • Modulen Konsultstudio (notera att funktionen fr o m version 4.15A kommer att finnas i Pyramid standard)

Varningslista

I tider med särskilda omständigheter eller under semesterperioder, kan det hända att så kallade bluffakturor ifrån mindre seriösa aktörer dyker upp.

Med Varningslistan från Svensk Handel så importeras en fil automatiskt till Pyramid och spärrar de leverantörer och kunder som finns med på listan.
En kund eller en leverantör som finns med på varningslistan genererar en varning om detta i samband med nyregistrering.

På detta sätt minskar därför riskerna avsevärt för att en bluffaktura skulle bli felaktigt registrerad och betald.

Licenskrav:

Här kan du också läsa mer om alla våra Plusfunktioner eller kontakta vårt Team för mer information.