Cross State eVoyce

Leverantörsfakturor kan antingen komma som EDI filer direkt från leverantören och hanteras genom Plusfunktionen EDI eller via Cross State eVoyce scannings/tolkningsprogramvara.

Installationskrav: Pyramidversion 3.42 SP6 eller senare, Importrutiner, Leverantörsreskontra, Konsultstudio, (E-faktura leverantör – tillval)