Pyramid

Pyramid Affärssystem: Användarvänlighet som sparar miljoner

Louise Swan
Publicerat 2 nov 2023

I en användbarhetsundersökning är det tydligt att stora affärssystem hamnar på botten när det kommer till användbarhet. Detta kan medföra stora konsekvenser för företag och ett systembyte skulle kunna ge besparingar på miljonbelopp.

Men det finns en klar vinnare i denna undersökning, och det är Pyramid Affärssystem. Pyramid har tagit första plats med en total guspoäng, General User Satisfaction Score, på imponerande 65. Även om undersökningen har några år på nacken är vår slutsats att användarvänligheten är ännu bättre nu än den var då.

Användbarhet i Affärssystem – Vad kan vi lära oss?

Enligt experterna på Advince, som hjälper företag med verksamhetsutveckling och digitalisering, visar en omfattande användbarhetsundersökning att mindre och mer specialiserade affärssystem presterar bättre vad gäller användbarhet än de breda systemen som är utformade för en stor användarbas.

De flesta av de stora affärssystemens ursprung går tillbaka till en tid när affärssystem var komplicerade och krävde specialkunskaper för användning. Men i dagens affärsvärld är god användarvänlighet nästan en självklarhet.

Ett intressant sidospår till detta är, som HerbertNathan & Co. tidigare påtalat, att vi ser smala, äldre och nischade specialsystem försvinna helt från marknaden.

Vissa, inte alla, nischade system kan vara komplexa och ha en låg användarvänlighet eftersom de är utformade för att hantera specialiserade uppgifter eller branschspecifika utmaningar. Denna komplexitet kan göra det svårt för användare att snabbt komma igång och använda systemet effektivt. Ett system som är lätt att förstå och kunna utbilda sig i är en framgångsfaktor vid en systemimplementation. Läs mer om det här.

För stora och generella, för nischade eller komplexa. Oavsett utmaning behöver du göra din hemläxa innan du inhandlar nytt affärssystem. Tänk framtidssäkert som SaaS, skalbarhet och god användarvänlighet. Att ha en lokal leverantör är också att föredra. Framför allt bör du hålla verksamhetens nuvarande och framtida behov och utmaningar i åtanke när du fattar beslut om vilket affärssystem som är bäst lämpat för din organisation.

Vill du har systemrådgivning? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Sumi testet

Nigel Claridge, en fristående användbarhetsexpert som samarbetat med Advince, har samlat in data från tusentals användare och produkter över hela världen med metoden Sumi, Software Usability Measurement Inventory.

Sumi är en metod för att mäta användbarhet inom mjukvaruutveckling. Ursprungligen utvecklades testet av forskare vid universitetet i Cork, Irland, under 1990-talet.

Sumi använder fem perspektiv av användbarhet:

1. Påverkan. Hur reagerar användaren känslomässigt vid interaktion med systemet? Är den tilltalande för användaren?

2. Effektivitet. Upplever användaren att uppgifter kan utföras snabbt och effektivt, eller rentav det motsatta?

3. Hjälpsamhet. Uppfattar användaren kommunikationen (meddelanden och varningar) med programmet som positivt eller negativt?

4. Styrbarhet. Upplever användaren att programmet gör vad det ska?

5. Lärbarhet. Upplevs programmet som enkelt att lära sig att använda, är gränssnittet och manualen till belåtenhet?

Resultatet är tydligt

Resultatet är tydligt – Pyramid utmärker sig som ett användarvänligt alternativ.

För att illustrera skillnaden i användbarhet och de potentiella besparingarna, jämförde de ett liknande system med Pyramid i en organisation med 100 användare. Pyramid fick betydligt högre användbarhetspoäng i Sumitestet, och Advinces analys visade att den ökade effektiviteten kan vara värd hela 15 miljoner kronor per år.

– “Vi gör känslighetsanalyser också. Även om vi bara skulle ha rätt om effektivitetsvinsten till 40 procent får man en återbetalning av de investerade pengarna, vid ett byte av system”, säger Nigel.

Avslutningsvis, i en värld där användbarhet blir allt viktigare är Pyramid Affärssystem en klar vinnare. Med sin höga användbarhetspoäng och moderna tillvägagångssätt kan det vara lösningen som sparar ditt företag miljoner och hjälper dig att effektivisera dina affärsprocesser.

Källa: ComputerSweden.


Går du i tankarna på om Pyramid affärssystem skulle vara rätt för din verksamhet?

Vi lyssnar gärna på dina behov och önskemål och hjälper dig med systemrådgivning för att hitta den bästa lösningen.

Hör av dig så besvarar vi dina frågor!